Tao Xi Chuan Hotel

Tao Xi Chuan Hotel

Jingdezhen, China

Featuring QT/Chillax, Bund, Slow Collections

Photo credit to Wen Studio